Retourneren is op eigen kosten. Zorg ervoor dat het pakket voorzien is van een track & trace code en vergeet niet het verzendbewijs te bewaren. Het pakket verstuur je vervolgens naar:

433 Lifestyle

Rooseveltdreef 27

6716 CN  EDE

 

Je mag op basis van de volgende voorwaarden een artikel retourneren:

  • Het artikel is (voor een volledige terugbetaling) compleet en in originele staat.
  • Het artikel is (bij voorkeur) retour aangemeld binnen de zichttermijn van 30 dagen.
  • Indien mogelijk, stuur je het artikel terug met de originele productverpakking of doos.
  • Het productkaartje zit, indien redelijkerwijs mogelijk, nog bevestigd aan het product.

Garantie
Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Klachten

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Retourbeleid
U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien u teruggave van het volledige aankoopbedrag wenst, dienen de teruggestuurde artikelen onbeschadigd te zijn (passen mag uiteraard). Bij producten die beschadigd zijn, gebruikssporen bevatten zoals geuren of vlekken, wordt waardevermindering in rekening gebracht. De producten dienen zorgvuldig te worden verpakt, bij voorkeur in de originele verpakking. Voeg de originele pakbon of, indien u deze niet meer heeft, een aankoopbewijs toe aan de inhoud van de zending.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. We raden aan gebruik te maken van een track & trace dienst. Vraag dan ook altijd om een verzendbewijs zodat je de zending in de gaten kunt houden. 433 Lifestyle is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van je retourzending.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. We verwachten dat u voorzichtig omgaat met de producten. Mocht er eventuele schade zijn ontstaan, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering die is ontstaan. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

 

Ons retouradres
433 Lifestyle
Rooseveltdreef 27
6716 CN  EDE

 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen